PHÒNG HỌP M01

 • Số lượng: 05 – 10 Người
 • Giá : 200.000/1h
 • Cơ sở: Tây Sơn
 • Xem thêm thiết bị và dịch vụ

PHÒNG HỌP M01

 • Số lượng: 05 – 10 Người
 • Giá : 200.000/1h
 • Cơ sở: Tây Sơn
 • Xem thêm thiết bị và dịch vụ

PHÒNG HỌP M01

 • Số lượng: 05 – 10 Người
 • Giá : 200.000/1h
 • Cơ sở: Tây Sơn
 • Xem thêm thiết bị và dịch vụ

PHÒNG HỌP M01

 • Số lượng: 05 – 10 Người
 • Giá : 200.000/1h
 • Cơ sở: Tây Sơn
 • Xem thêm thiết bị và dịch vụ

PHÒNG HỌP M01

 • Số lượng: 05 – 10 Người
 • Giá : 200.000/1h
 • Cơ sở: Tây Sơn
 • Xem thêm thiết bị và dịch vụ

PHÒNG HỌP M01

 • Số lượng: 05 – 10 Người
 • Giá : 200.000/1h
 • Cơ sở: Tây Sơn
 • Xem thêm thiết bị và dịch vụ

PHÒNG HỌP M01

 • Số lượng: 05 – 10 Người
 • Giá : 200.000/1h
 • Cơ sở: Tây Sơn
 • Xem thêm thiết bị và dịch vụ

PHÒNG HỌP M01

 • Số lượng: 05 – 10 Người
 • Giá : 200.000/1h
 • Cơ sở: Tây Sơn
 • Xem thêm thiết bị và dịch vụ

PHÒNG HỌP – HỘI THẢO

Phòng họp

“M01, 303”

“B07, M12” “M03, 102”

“M04.1, 401, M11 ”

“400”

“M04”    
Sức chứa

5-10 người

15-20 người 30-50 người

60-80 người

80-170 người

120-250 người  

 

Thiết bị trình chiếu

 

 

Bảng Flipchart

 

 

HDMI

 

 

Loa, Micro hiện đại

Không

Không

 

 

Diện tích

18m2

30m2 50m2

80m2

120m2

160m2  

 

Tea break ngọt 50k/suất  50k/suất  50k/suất

 50k/suất

 50k/suất  50k/suất  

 

Trà cafe

10k/suất

10k/suất 10k/suất

10k/suất

10k/suất

10k/suất