VP RIÊNG FOFFICE 4 Người

Giá chỉ từ: 6.800.000 VNĐ/Tháng

Đăng ký

VP RIÊNG FOFFICE 4 Người

Giá chỉ từ: 6.800.000 VNĐ/Tháng

Đăng ký

VP RIÊNG FOFFICE 4 Người

Giá chỉ từ: 6.800.000 VNĐ/Tháng

Đăng ký

VP RIÊNG FOFFICE 4 Người

Giá chỉ từ: 6.800.000 VNĐ/Tháng

Đăng ký

VP RIÊNG FOFFICE 4 Người

Giá chỉ từ: 6.800.000 VNĐ/Tháng

Đăng ký

VP RIÊNG FOFFICE 4 Người

Giá chỉ từ: 6.800.000 VNĐ/Tháng

Đăng ký

VP RIÊNG FOFFICE 4 Người

Giá chỉ từ: 6.800.000 VNĐ/Tháng

Đăng ký

VP RIÊNG FOFFICE 4 Người

Giá chỉ từ: 6.800.000 VNĐ/Tháng

Đăng ký

Gói văn phòng

Gói văn phòng

VP riêng 4 chỗ  VP riêng 5 chỗ  VP riêng 10 chỗ VP riêng 12 chỗ
Thời gian làm việc Full Full Full Full
Lễ tân
Phòng họp Miễn phí 8h Miễn phí 10h Miễn phí 20h Miễn phí 24h
Số chỗ ngồi 4 5 10 12
Trà café hòa tan
Thư viện sách
Ghế Massage, Bàn Bi A, Bi Lắc,.. 
Dịch vụ in ấn 80 trang/1th 100 trang/1th 200 trang/1th 240 trang/1th
Điện nước miễn phí
Biển tên Công ty
Dịch vụ bảo vệ
Tiếp nhận bưu phẩm
Địa chỉ giao dịch
Địa chỉ đăng ký KD